Poziv na dostavu ponude 2

Ponovno objavljivanje natječaja za dostavu ponuda za knjigovodstvene usluge.
Natječaj je otvoren do 25.1.2018. U obzir dolaze sve ponude pristigle do 25.1.2018. na adresu Plavinke d.o.o. poštom, e-mailom ili osobno.