Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti

Plavinka d.o.o. je poduzeće grada Zaboka za obavljanje komunalne djelatnosti. Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, 07–15h.

Naše djelatnosti

Pješačke površine
Sportski tereni
Zelene površine
Groblje
Parkirališta
Specijalne intervencije
Foto: Zabok.hr, Miljenko Hegedić

Opći podaci

Ime tvrtke

Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Članovi društva / osnivači

Grad Zabok, Zivtov trg 10, jedini osnivač d.o.o.

Sjedište

Zabok, Trg Dragutina Domjanića 1

Ured

Trg Dragutina Domjanića 1

Matični broj

02016532

OIB

17339560893

Žiro račun

IBAN HR4723600001102978958 (Zagrebačka banka)

Zaposlenici

Direktorica

Sonja Horvat

Referent administrativnih poslova

Sandra Škreblin

Referent hortikulture

Sanja Knezić

Radnici na održavanju

Radnici na održavanju gradskog groblja, javnih i zelenih površina:

 • Matija Hrastinski
 • Tomislav Ivanek
 • Andrija Rafaj
 • Božidar Šivalec
 • Tihomir Žiljak

Predmet poslovanja

 • održavanje čistoće javnih površina
 • održavanje i uređenje javnih površina (ulica, trgova, parkirališta, parkova, igrališta, zelenila)
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje groblja, obavljanje pogrebnih poslova i usluge pokapanja
 • usluge na javnim parkiralištima i naplata parkiranja
 • tržnice na malo
 • iznajmljivanje kioska, štandova, pultova i sl.
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
 • djelatnost sajmova i zabavnih parkova

Kontakt

Imate li bilo kakva pitanja ili prijedloge, javite nam se i odgovoriti ćemo Vam u najkraćem mogućem roku