Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti

Plavinka d.o.o. je poduzeće grada Zaboka za obavljanje komunalne djelatnosti. Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, 07–15h.

Naše djelatnosti

Pješačke površine
Sportski tereni
Zelene površine
Groblje
Parkirališta
Specijalne intervencije
Foto: Zabok.hr, Miljenko Hegedić

Opći podaci

Ime tvrtke

Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Članovi društva / osnivači

Grad Zabok, Zivtov trg 10, jedini osnivač d.o.o.

Sjedište

Zabok, Trg Dragutina Domjanića 1

Ured

Trg Dragutina Domjanića 1

Matični broj

02016532

OIB

17339560893

Žiro račun

IBAN HR4723600001102978958 (Zagrebačka banka)

Zaposlenici

Direktorica

Sonja Horvat

Referent administrativnih poslova

Martina Godinić

Referent hortikulture

Sanja Knezić

Voditelj kontrole i naplate parkiranja

Hrvoje Kosir

Radnici na održavanju

Radnici na održavanju gradskog groblja, javnih i zelenih površina:

 • Matija Hrastinski
 • Tomislav Ivanek
 • Andrija Rafaj
 • Božidar Šivalec
 • Tihomir Žiljak

Predmet poslovanja

 • održavanje čistoće javnih površina
 • održavanje i uređenje javnih površina (ulica, trgova, parkirališta, parkova, igrališta, zelenila)
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje groblja, obavljanje pogrebnih poslova i usluge pokapanja
 • usluge na javnim parkiralištima i naplata parkiranja
 • tržnice na malo
 • iznajmljivanje kioska, štandova, pultova i sl.
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
 • djelatnost sajmova i zabavnih parkova

Kontakt

Imate li bilo kakva pitanja ili prijedloge, javite nam se i odgovoriti ćemo Vam u najkraćem mogućem roku