Raspored ukopa za 2024. godinu

Podaci o umrlim osobama i sahranama na gradskom groblju u Zaboku. Podaci se javno objavljuju ovisno o željama obitelji preminule osobe.

Štefanija Jerneić, Zabok, Ulica Jurci 5

28.08.1938. – 04.020.2024.

Termin ukopa 06.02.2024. u 15:30

Jadranka Šipek, Zabok, Martinišće 38

05.07.1952. – 01.02.2024.

Termin ukopa 02.02.2024. u 15:30 sati

Krešimir Huis, Zabok, Matije Gupca 44

13.06.1983. – 29.01.2024.

Termin ukopa 01.02.2024. u 15:30 sati

Ana Goluban, Zabok, Matije Gupca 15a

25.07.1928. – 30.01.2024.

Termin ukopa 31.01.2024. u 15:00 sati

Branko Đurek, Zabok, Matije Gupca 70

28.01.1943. – 25.01.2024.

Termin ukopa 29.01.2024. u 15:30 sati

Julijana Lihter, Zabok, Ulica Lihteri 10

01.09.1939. – 19.01.2024.

Termin ukopa 23.01.2024. u 15:00 sati

Milan Kadoić, Zabok, Naselje Borovčaki 9

22.03.1947. – 07.01.2024.

Termin ukopa 09.01.2024. u 15:00 sati

Ivana Sinković, Zabok, Pavlovec Zabočki 100

22.10.1934. – 04.01.2024.

Termin ukopa 08.01.2024. u 15:30 sati

Tomislav Benčić, Zabok, Naselje Borovčaki 21

26.07.1971. – 27.12.2023.

Polaganje urne 05.01.2024. u 15:30 sati