Arhiva ukopa za 2023. godinu

Podaci o umrlim osobama i sahranama na gradskom groblju u Zaboku. Podaci se javno objavljuju ovisno o željama obitelji preminule osobe.

Petar Jernejić, Zabok, Ulica Grabrovec 44

29.06.1937. – 26.12.2023.

Termin ukopa 28.12.2023. u 15:00 sati

Ivica Bajs, Zabok, Repovec 72A

24.11.1973. – 22.12.2023.

Termin ukopa 28.12.2023. u 14:30 sati

Zdravko Tuđa, Zabok, Ulica Grabrovec 89

25.08.1950. – 23.12.2023.

Termin ukopa 27.12.2023. u 15:00 sati

Stjepan Telišman, Zabok, Ulica Zelenjak 2

01.01.1951. – 19.12.2023.

Termin ukopa 21.12.2023. u 15:30 sati

Zvonko Pevec, Zabok, Ulica Matije Gupca 2

03.04.1964. – 19.12.2023.

Termin ukopa 20.12.2023. u 15:30 sati

Željko Bukvić, Oroslavje, Stubička cesta 15

29.11.1963. – 08.12.2023.

Termin ukopa 15.12.2023. u 15:00 sati

Marta Žiger, Zabok, Jakuševec Zabočki 80A

25.06.1951. – 05.12.2023.

Termin ukopa 07.12.2023. u 15:30 sati

Zlatko Horvat, Zabok, Antuna Mihanovića 1

24.07.1961. – 05.12.2023.

Termin ukopa 07.12.2023. u 15:00 sati

Ana Kukolja, Zabok, Martinišće 76

04.03.1937. – 06.11.2023.

Termin ispraćaja 23.11.2023. u 15:00 sati

Stevan Mihovilović, Zabok, Hum Zabočki 14

11.10.1938. – 11.11.2023.

Termin ukopa 14.11.2023. u 15:00 sati

Marija Martinec, Zabok, Repovec 35A

01.01.1948. – 12.11.2023.

Termin ukopa 14.11.2023. u 15:30 sati

Jerko Domić, Zabok, Stjepana Radića 10

05.08.1941. – 07.11.2023.

Termin ukopa 10.11.2023. u 15:30 sati

Zlatko Sinković, Zabok, Tisanić Jarek 26

18.01.1964. – 06.11.2023.

Termin ukopa 07.11.2023. u 15:30 sati

Milenko Krajačić, Zabok, Lug Zabočki 73

26.06.1962. – 30.10.2023.

Termin ukopa 31.10.2023. u 15:30 sati

Jelka Mraz, Zabok, Bregi Zabočki Donji 40

02.03.1937. – 26.10.2023.

Termin ukopa 27.10.2023. u 15:30 sati

Nada Bašić, Zabok, Matije Gupca 74

05.01.1932. – 16.10.2023.

Termin ukopa 18.10.2023. u 15:30 sati

Barica Hrastinski, Zabok, Tisanić Jarek 1

23.12.1936. – 07.10.2023.

Termin ukopa 10.10.2023. u 16:30 sati

Ljerka Turk, Zabok, Pavlovec Zabočki 56

27.07.1956. – 16.09.2023.

Termin ispraćaja 03.10.2023. u 15:30 sati

Blankica Bedeniković, Zabok, Matije Gupca 206B

09.01.1947. – 12.09.2023.

Termin ukopa 13.09.2023. u 16:00 sati

Dragutin Merkaš, Zabok, Jakuševec Zabočki 91

06.05.1944. – 05.09.2023.

Termin ukopa 07.09.2023. u 16:00 sati

Ana Ivanek, Zabok, Hum Zabočki 82

12.06.1934. – 23.08.2023.

Termin ukopa 25.08.2023. u 16:00 sati

Zlatko Ormuž, Mirkovec 17, Sveti Križ Začretje

10.01.1957. – 21.08.2023.

Termin ukopa 22.08.2023. u 16:30 sati

Ivan Papišta, Zabok, Pavlovec Zabočki 65

18.07.1950. – 17.08.2023.

Termin ukopa 21.08.2023. u 16:00 sati

Branko Pilski, Zabok, Grdenci 113

03.01.1955. – 17.08.2023.

Termin ukopa 18.08.2023. u 16:30 sati

Zlatko Jerneić, Matije Gupca 232, Zabok

10.11.1941. – 16.08.2023.

Termin ukopa 18.08.2023. u 17:00 sati

Alojzije Tomek, Zabok, Naselje Tomeki 9A

12.10.1941. – 10.08.2023.

Termin ukopa 14.08.2023. u 16:00 sati

Dragutin Lončar, Zabok, Matije Gupca 39A

01.01.1939. – 08.08.2023.

Termin ukopa 11.08.2023. u 16:00 sati

Ivana Klinčić, Zabok, Repovec 13B

12.11.1939. – 06.08.2023.

Termin ukopa 08.08.2023. u 16:00 sati

Ana Stamičar, Zabok, Prosenik Gubaševski 38

03.04.1936. – 28.07.2023.

Termin ukopa 01.08.2023. u 17:00 sati

Janko Jernejić, Zabok, Repovec 20

22.04.1942. – 29.07.2023.

Termin ukopa 01.08.2023. u 16:30 sati

Amalija Mikulec, Zabok, Ulica Matije Gupca 192

17.01.1935. – 20.07.2023.

Termin ukopa 24.07.2023. u 16:30 sati

Ruža Horvat, Zabok, Ulica Antuna Mihanovića 1

04.02.1936. – 04.07.2023.

Termin ukopa 06.07.2023. u 15:30 sati

Dorotea Orsag, Zabok, Ulica Vladimira Nazora 35

22.01.2007. – 29.06.2023.

Termin ukopa 04.07.2023. u 17:00 sati

Marija Lešić, Zabok, Naselje Borovčaki 4

24.10.1942. – 26.06.2023.

Termin ukopa 28.06.2023. u 15:30 sati

Branko Šivalec, Zabok, Jakuševec Zabočki 8

18.08.1956. – 20.06.2023.

Termin ukopa 23.06.2023. u 15:30 sati

Ana Kušan, Zabok, Lug Zabočki 49

20.07.1943. – 03.06.2023.

Termin ukopa 07.06.2023. u 15:30 sati

Martin Vincelj, Zabok, Matije Gupca 74

03.10.1937. – 02.06.2023.

Termin ukopa 07.06.2023. u 15:00 sati

Zorica Vrančić, Zabok, Jakuševec Zabočki 25

23.02.1936. – 04.06.2023.

Termin ukopa 06.06.2023. u 15:00 sati

Viktor Klarić, Zabok, Ljudevita Gaja 8

05.10.1937. – 01.06.2023.

Termin ukopa 05.06.2023. u 15:30 sati

Marica Kolar, Zabok, Jakuševec Zabočki 96

07.11.1931. – 30.05.2023.

Termin ukopa 31.05.2023. u 15:30 sati

Nevenka Repovečki, Zabok, Repovec 60

20.05.1934. – 27.05.2023.

Termin ukopa 02.06.2023. u 15:30 sati

Zdenko Kolar, Zabok, Ulica Bregi Zabočki 6

21.06.1969. – 24.05.2023.

Termin ukopa 25.05.2023. u 15:30 sati

Janko Petriček, Zabok, Ulica nad Vučakom 9

22.11.1942. – 17.05.2023.

Termin ukopa 19.05.2023. u 15:30 sati

Herman Tuđa, Zabok, Hum Zabočki 3a

24.03.1951. – 16.05.2023.

Termin ukopa 18.05.2023. u 15:00 sati

Josip Kada, Zabok, Ulica Grabrovec 28

04.02.1955. – 16.05.2023.

Termin ukopa 18.05.2023. u 15:30 sati

Božidar Borovčak, Zabok, Naselje Borovčaki 28

27.10.1950. – 12.05.2023.

Termin ukopa 16.05.2023. u 15:00 sati

Štefanija Kušan, Zabok, Lug Zabočki 30

05.08.1932. – 06.05.2023.

Termin ukopa 08.05.2023. u 15:00 sati

Božena Balaško, Zabok, Pavlovec Zabočki 115

08.05.1938. – 05.05.2023.

Termin ukopa 08.05.2023. u 15:30 sati

Mirko Fučkar, Zabok, Gajeva 11

29.10.1928. – 02.05.2023.

Termin ukopa 05.05.2023. u 15:30 sati

Gojko Jasika, Zagreb, Donje Svetice 89

28.08.1929. – 01.05.2023.

Termin ukopa 05.05.2023. u 15:00 sati

Marijan Svečnjak, Zabok, Matije Gupca 158

02.03.1962. – 01.05.2023.

Termin ukopa 03.05.2023. u 15:30 sati

Andrija Lež, Zabok, Vladimira Nazora 18

11.04.1955. – 07.04.2023.

Termin ukopa 12.04.2023. u 15:30 sati

Andrija Fiket, Zabok, Hum Zabočki 38a

31.03.1941. – 04.04.2023.

Termin ukopa 06.04.2023. u 15:30 sati

Vera Vrančić, Zabok, Jakuševec Zabočki 57

27.07.1933. – 30.03.2023.

Termin ukopa 03.04.2023. u 15:30 sati

Ljubica Balija, Zabok, Pavlovec Zabočki 153

13.10.1939. – 15.03.2023.

Termin ukopa 17.03.2023. u 15:30 sati

Dragica Šamec, Grdenci, Grdenci 29

07.08.1938. – 12.03.2023. godine

Termin ukopa 14.03.2023. u 15:30 sati

Boris Tuđa, Zabok, Hum Zabočki 12b

02.03.1954. – 26.02.2023. godine

Termin ukopa 06.03.2023. u 13:00 sati

Ranko Kranjčec, Zabok, Matije Gupca 42

26.07.1956. – 21.02.2023. godine

Ispraćaj 24.02.2023. u 15:30 sati

Petar Plečko, Zabok, Zagrebačka 8

29.07.1937. – 21.02.2023. godine

Termin ukopa 23.02.2023. u 15:30 sati

Dubravko Martinić, Zabok, Jakuševec Zabočki 67

18.01.1968. – 16.02.2023. godine

Termin ukopa 20.02.2023. godine u 15:30 sati

Josip Celjak, Zabok, Tisanić Jarek 30a

01.10.1946. – 10.02.2023. godine

Termin ukopa 14.02.2023. u 15:30 sati

Rudolf Šivalec, Zabok, Nikole Tesle 12a

17.02.1934. – 07.02.2023. godine

Termin ukopa 09.02.2023. u 15:30 sati

Mirko Tarade, Zabok, Hum Zabočki 67c

17.11.1938. – 30.01.2023. godine

Termin ukopa 02.02.2023. u 15:30 sati

Marija Špiranec, Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 1

06.08.1944. – 30.01.2023. godine

Termin ukopa 31.01.2023. u 15:00 sati

Branko Papišta,  Zabok, Pavlovec Zabočki 8b

25.12.1969. – 26.01.2023. godine

Termin ukopa 30.01.2023. u 15:30 sati

Anka Markuš, Zabok, Zagrebačka 6

13.10.1930. – 20.01.2023.

Termin ukopa 23.01.2023. u 15:30 sati