Poziv za dostavu ponuda u postupku ugovaranja nabave sitnog inventara i potrošnog materijala.

Rok dostave ponuda je 19.07.2018..