Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda u postupku ugovaranja usluga održavanja i servisiranja strojeva, vozila i opreme.
Rok dostave ponuda je 15.05.2018.