Arhiva ukopa za 2022. godinu

Podaci o umrlim osobama i sahranama na gradskom groblju u Zaboku.

Manda Fočić, Ulica Antuna Augustinčića 49, Krapinske Toplice

22.08.1948. – 16.12.2022.

Ponedjeljak, 19.12.2022. u 15:00 sati

Damir Huis, Pavlovec Zabočki 32 B, Zabok

16.03.1958. – 16.12.2022.

Ponedjeljak, 19.12.2022. u 15:30 sati

Mato Tomek, Naselje Tomeki 9 B, Zabok

28.09.1943. – 09.12.2022.

Ponedjeljak, 12.12.2022. u 15:00 sati

Marijan Tisanić, Ulica Rebro II 10

29.10.1964.–27.11.2022.

Utorak, 29. 11.2022. u 15:00 sati

Vladimir Perčić, Lug Zabočki 11

14.02.1945. – 18.11.2022.

Utorak, 22.11. 2022., 15:30 sati 

Marica Lovrek, Augusta Šenoe 8

27.08.1943.–18.11.2022.

Ponedjeljak, 21. 11. 2022., u 15:30 sati

Anka Šandor, Matije Gupca 40

04.06.1926. – 04.11.2022.

Ponedjeljak, 07.11.2022., u 15,00 sati

Milivoj Mustač, Matije Gupca 131

24.05.1935. – 24.10.2022.

Utorak, 25.10.2022., u 15,00 sati

Anđelina Tršinski, Pavlovec Zabočki 76

02.07.1933. – 21.10.2022.

Ponedjeljak, 24.10.2022. u 15:00 sati

Vladimir Ključarić, Jakuševec Zabočki 70A

07.11.1954. – 21.10.2022.

Ponedjeljak, 24.10.2022. u 15:30 sati

Janko Grah, Repovec 2

10.04.1927. – 15.10.2022.

Utorak, 18.10.2022. u 15:30 sati

Anica Mak, Grdenci 25

31.08.1947. – 10.10.2022.

Utorak, 11.10.2022. u 15:30 sati

Božena Bivol, Ljudevita Gaja 11

05.01.1941. – 06.10.2022.

Petak, 07.10.2022. u 15:30 sati

Vladimir Šenjug, Lug Zabočki 62

10.04.1957. – 30.09.2022.

Utorak, 04.10.2022. u 15,30 sati

Ana Lež, Hum Zabočki 72A

06.03.1958. – 28.09.2022.

Petak, 30.09.2022. u 15,30 sati

Ivo Matanović, Mirkovec 17, Sv. Križ Začretje

07.05.1935. – 20.09.2022.

Petak, 23.09.2022. u 15:00 sati

Andrija Ogrinšak, Gubaševo 9

15.06.1936. – 12.09.2022.

Srijeda, 14.09.2022. u 15:00 sati

Viktorija Kolar, Matije Gupca 146A

01.03.1934. – 31.08.2022.

Petak, 02.09.2022. u 15:30 sati

Mladen Tisanić, Crnojezerska 18, Zagreb

22.05.1959.–30.08.2022.

Četvrtak, 01.09.2022. u 15:00 sati

Petar Zeba, Ulica Črnjevići II 11

17.07.1951. – 23.08.2022.

Četvrtak, 25.08.2022. u 15:30 sati

Štefanija Krajačić, Lug Zabočki 75

25.04.1935. – 18.08.2022.

Ponedjeljak, 22.08.2022. u 15:30 sati

Ivan Vrhovec, Stjepana Radića 1

09.04.1950. – 16.08.2022.

Četvrtak, 18.08.2022. u 15:00 sati

Štefica Mikulec, Martinišće 45 A

11.03.1942. – 12.08.2022.

Srijeda, 17.08.2022. u 15:00 sati

Ivana Kar, Jakuševec Zabočki 9

25.04.1934. – 14.08.2022

Srijeda, 17.08.2022. u 15:30 sati

Ljubica Vukić, Grdenci 113

15.04.1936. – 11.08.2022.

Petak, 12.08.2022. u 15:00 sati

Paula Tušek, Ulica Pri rampi 12

12.03.1934. – 09.08.2022.

Četvrtak, 11.08.2022. u 15:00 sati

William Crafts Standley, Grdenci 46 A

12.12.1946. – 01.08.2022.

Ispraćaj u Krematorij, 03.08.2022. u 15:00 sati

Marija Krajnović, Stjepana Radića 1

25.01.1950. – 26.07.2022.

Srijeda, 27.07.2022. u 15:00 sati

Marica Grabušić, Bregovita ulica 37

30.03.1935. – 24.07.2022.

Utorak, 26.07.2022. u 15:30 sati

Vjenceslav Kudrna, Matije Gupca 72/1

14.04.1943. – 21.07.2022.

Ponedjeljak, 25.07.2022. u 15:30 sati

Milivoj–Marcel Radošević, Lug Zabočki 90

28.01.1943. – 22.07.2022.

Ponedjeljak, 25.07.2022. u 15:00 sati

Emil Draganić, Ulica Marijane Radev 6, Zagreb

10.09.1946.–16.07.2022.

Utorak, 19.07.2022. u 15:00 sati

Štefanija Kralj, Grdenci 100

14.08.1948.–14.07.2022.

Petak, 15.07.2022. u 15:00 sati

Ivka Ivanek, Hum Zabočki 81

05.01.1947. – 10.07.2022.

Utorak, 12.07.2022. u 15:30 sati

Ana Kolar Štrucljevo 82, Sveti Križ Začretje

01.09.1939. – 02.07.2022.

Utorak, 05.07.2022., u 15:30 sati

Ivanka Lihter, Ulica Rebro I 5

18.06.1958. – 01.07.2022.

Ponedjeljak, 04.07.2022, u 15:30 sati

Danica Tisanić, Ulica Rebro 5

24.05.1929.–21.06.2022.

Četvrtak, 23.06.2022. u 15:00 sati

Zvonko Jug, Matije Gupca 224 A

30.05.1946.–15.06.2022.

Četvrtak, 23.06.2022. u 15:30 sati

Jelena Jambreuš, Pavlovec Zabočki 49

04.04.1931.–13.06.2022.

Srijeda, 15.06.2022. u 15:30 sati

Marija Tisanić, Tisanić Jarek 39

28.06.1935.–12.06.2022.

Ponedjeljak, 13.06.2022. u 15:30 sati

Ivka Čekolj, Lug Zabočki 62

26.08.1938.–06.06.2022.

Srijeda, 08.06.2022. u 15:30 sati

Terezija Mikulec, Dobronićeva 18, Zagreb

6.10.1940.–05.06.2022.

Utorak, 07.06.2022. u 15:30 sati

Jagica Tuđa, Repovec 48

14.07.1933. – 01.06.2022.

Petak, 03.06.2022. u 15:30 sati

Božena Šamec, Grdenci 87

25.12.1966. – 31.05.2022.

Četvrtak, 02.06.2022. u 15:30 sati

Ana Krznar, Grdenci 47

06.09.1934. – 31.05.2022.

Srijeda, 01.06.2022. u 15:30 sati

Ana Krajačić, Hum Zabočki 90

24.12.1937.–22.05.2022.

Utorak, 24.05.2022. u 15:30 sati

Josipa Lončar, ul. Grabrovec 9

09.03.1937.–20.05.2022.

Ponedjeljak, 23.05.2022. u 15:30 sati

Ladislav Matkun, Hum Zabočki 1c

22.03.1947.–17.05.2022.

Četvrtak, 19.05.2022. u 15:30 sati

Dragutin Tisanić, Tisanić Jarek 48

17.05.1931.–11.05.2022.

Petak, 13.05.2022. u 15:30 sati

Slađana Lončar, Ulica Grabrovec 3

11.03.1939.–10.05.2022.

Srijeda, 11.05.2022. u 16:00 sati

Anton Belina, Prosenik Gubaševski 41

30.05.1957.–07.05.2022.

Ponedjeljak, 09.05.2022. u 16:00 sati

Danica Očić, Ulica Jurci 18

19.09.1928.–05.05.2022.

Subota, 07.05.2022. u 15:00 sati

Anka Capar, Ulica Hundrići 1

20.07.1956.–05.05.2022.

Subota, 07.05.2022. u 14:30 sati

Branislava Kobelščak, Lug Zabočki 33 a, Zabok

10.04.1951.–28.04.2022. 

Ispraćaj u Krematorij 30.04.2022. u 13:00 sati

Barbara Visinski, Matije Gupca 72b

24.04.1933.–23.04.2022.

Ponedjeljak, 25.04.2022. u 16:00 sati

Đurđica Krčar, Ljubljanska 9

11.04.1936.–21.04.2022.

Petak, 22.04.2022. u 15:30 sati

Nenad Vrbanec, Lug Zabočki 36a

22.04.1958.–20.04.2022.

Petak, 22.04.2022. u 16:00 sati

Antun Cafuta, Bračak 1a

18.04.1940.–14.04.2022.

Utorak, 19.04.2022. u 15:00 sati

Nevenka Perešin, Livadska 5, Oroslavje

22.02.1954. – 12.04.2022.

Srijeda, 13.04.2022. u 16:00 sati

Ana Zajec, Fanceljev prilaz 12, Zagreb

20.01.1936. – 09.04.2022.

Utorak, 12.04.2022. u 16:00 sati

Dragutin Tisanić, Tisanić Jarek 54

30.09.1951. – 04.04.2022.

Srijeda 06.04.2022. u 16:00 sati

Nada Kobelščak, Lug Zabočki 59

14.01.1950. – 03.04.2022.

Utorak, 05.04.2022. u 16:00 sati

Josip Ivanek, Hum Zabočki 87

05.09.1942. – 03.04.2022.

Utorak, 05.04.2022. u 15:30 sati

Zlatko Tršinski, ul. Baltazara Zabokya 8

18.05.1937. – 01.04.2022.

Ponedjeljak, 04.04.2022. u 15:00 sati

Josipa Dojčić, Matije Gupca 72B

16.10.1943. – 02.04.2022.

Ponedjeljak, 04.04.2022. u 15:30 sati

Bivol Adela, Naselje Borovčaki 5

08.03.1953. – 25.03.2022.

Ponedjeljak, 28.03.2022. u 16:00 sati

Perica Velić, Grdenci 80

23.11.1954. – 18.03.2022.

Ponedjeljak, 21.03.2022. u 15:00 sati

Zdenka Bais, Bregi Zabočki Donji 9

15.08.1960. – 18.03.2022.

Subota, 19.03.2022. u 14:00 sati

Nedeljka Lihtar, Vojnovićeva 23, Zagreb

31.12.1937. – 15.03.2022.

Četvrtak, 17.03.2022. u 15:00 sati

Marija Horvat ,Klupci 78, Sveti Križ Začretje

07.08.1937. – 15.03.2022.

Srijeda, 16.03.2022. u 15:00 sati

Ljiljana Videk, Antuna Mihanovića 11 A

31.03.1973. – 11.03.2022.

Sahrana u krugu obitelji

Zlata Šimag, Tisanić Jarek 63

01.05.1936. – 08.03.2022.

Srijeda, 09.03.2022. u 15:00 sati

Renata Lež, Matije Gupca 12 A

30.08.1981. – 05.03.2022.

Utorak, 08.03.2022. u 16:00 sati

Barbara Lež, Ulica pri rampi 8

20.07.1942. – 04.03.2022.

Ponedjeljak, 07.03.2022. u 16:00 sati

Barica Tršinski, Odvojak Tršinski 3

02.01.1950. – 01.03.2022.

Srijeda, 02.03.2022. u 16:00 sati

Barica Vinković, Pavlovec Zabočki 157

08.04.1943. – 28.02.2022.

Utorak, 01.03.2022. u 16:00 sati

Danica Runkas, Repovec 73

02.07.1926. – 24.02.2022.

Subota, 26.02.2022. u 12:00 sati

Vladimir Gorički, Grdenci 102

02.08.1951. – 15.02.2022.

Četvrtak, 17.02.2022. u 16:00 sati

Mario Tuđa, Lug Zabočki 22

22.12.1970. – 01.02.2022.

Srijeda, 02.02.2022. u 15:00 sati

Ivica Grah, Pavlovec Zabočki 152

01.06.1962.–28.01.2022.

Ponedjeljak, 31.01.2022. u 15:00 sati

Štefica Šinjak, Matije Gupca 74

12.11.1934.–20.01.2022.

Subota, 22.01.2022. u 14:00 sati ispraćaj u krematorij

Ana Krajačić, Lug Zabočki 82

27.06.1938.–14.01.2022.

Ponedjeljak, 17.01.2022. u 15:00 sati

Boris Blažinić, Lug Zabočki 71E

29.06.1961.–08.01.2022.

Ponedjeljak, 10.01.2022. u 14:30 sati

Danica Družinec, Ljudevita Gaja 1

20.10.1935.–07.01.2022.

Ponedjeljak, 10.01.2022. u 15:00 sati

Vera Bartol, Matije Gupca 168

29.09.1929.–05.01.2022.

Petak, 07.01.2022. u 14:30 sati

Mladen Kurečić, Ante Kovačića 14

02.06.1962.–03.01.2022.

Petak, 07.01.2022. u 15:00 sati

Marija Boić, Hum Zabočki 3E

28.10.1934.–03.01.2022.

Srijeda, 05.01.2022. u 15:30 sati ispraćaj u krematorij

Davorin Istenič, Lug Zabočki 8A

19.01.1952.–30.12.2021.

Srijeda, 05.01.2022. u 15:00 sati polaganje urne

Manuela Franc, Matije Gupca 74

14.07.1973.–01.01.2022.

Ponedjeljak, 03.01.2022. u 15:30 sati ispraćaj